Károli Biblia

Szent Biblia azaz Istennek Ó és Új testamentomában foglaltatott egész Szent Írás.
Magyar nyelvre fordította Károli Gáspár.

Nagy családi formátum.